SANU ima sinhronizovan pristup rešavanju pitanja KiM

Ljubomir Maksimović, potpredsenik Srpske akademije nauka i umetnosti tvrdi da SANU kao institucija ima sinhronizovan prilaz rešavanju najvažnijih pitanja srpskog društva i države, a naročito aktuelne krize na Kosovu i Metohiji te decenijama unazad, kao i danas, kada je predsednik Vladimir Kostić, radi mnogo na rešavanja pitanja KIM.

Ljubomir Maksimović
Ljubomir Maksimović, Foto: printskrin youtube

On ističe da SANU nije politička već naučna institucija.

"Očuvanje srpskog kulturnog nasleđa na KIM, dokazivanje korena našeg naroda, insistiranje na pravima na našeg naroda na KIM...sve su to oblasti i teme u kojima SANU deluje na naučni način, a ne u okviru političkog istupanja", naveo je Maksimović za Tanjug komentarišući pozive jednog dela akdemika da se ova institucija oglasi oko kosovskog pitanja i izjava predsednika SANU Vladimira Kostića o KiM.

Na konstataciju da se u javnosti stiče utisak da je rad akademije nedovoljno transparentan, pa i da informacije o onome što se događa u akademiji i među akademicima na neki način kontrolišu upravljačka tela SANU i njen predsednik, Maksimović odgovara - "Zar to što razgovaram sa vama nije dovoljan dokaz da to nije tačno"?

"Sekretar SANU i jedan od članova Izvršnog odbora Akademije, takođe su ovih dana komunicirali sa medijima", upućuje Maksimović.

On naglašava da SANU nije politička organizacija i dodaje da je siguran da javnost razume tu razliku.

Kada je reč o angažmanu oko, kako kaže, aktuelne krize na Kosovu i Metohiji objašnjava da SANU izdaje Kosovsko - metohijski zbornik , ugledno periodično izdanje, da se održavaju naučni skupovi...

Maksimović podseća i na vreme kada je Predsednik Aleksandar Vučić 2018. godine izašao sa predlogom za unutrašnji dijalog o KIM.

"SANU je jedina održala konferencije po tom pitanju i jedina je institucija u Srbiji koja je izdala knjigu o tim konferencijama. Tu svako može da pronađe izjave članova SANU koji su se osetili pozvanim da komentarišu pitenje Kosova i Metohije. Mnoge će začuditi je samo jedan akademik, od svih koji sada afirmišu da se svi članovi SANU izjasne o pitanju Kosova i Metohije, učestvovao u nastajanju te knjige.

To je akademik Predrag Piper" kazao je Maksimović i naglasio da je prošle godine u SANU osnovan Odbor za srpsko pitanje što su mnogi u javnosti dočekali kao nastajanje "puzećeg Memoranduma SANU.

Kako kaže u planu je prvi veliki sinpozijum Odbora za srpsko pitanje, ali pandemija virusa covida 19 omela organizaciju tog skupa.

"Nema sumnje da su Kosovo i Metohija srce i duša našeg naroda i država, ali složena pitanja se ne rešavaju pokličima već naučnim radom i hrabrim donošenjem odluka. Nemam odgovor na pitanje zašto nije vidljiviji SANU, ali rezultati našeg rada su dostupni svim zainteresovani ljudima i institucijama" kazao je Maksimović.

Predlog akademika Matije Bećkovića, da se svi članovi SANU izjasne po pitanju Kosova i Metohije Maksimović vidi kao način delovanja neke skojevske ili partijske organizacije iz vremena je bilo obavezno pojedinačno izjašnjavanje o Infobirou ili poziciji Aleksandra Rankovića.

"Verujem da se takav način javnog pojedinačnog izjašnjavanja o bilo kom pitanju ne može očekivati od članova SANU. Sastav SANU je veoma različit po strukama, po političkim i društvenim pogledima njenih članova. Siguran sam da su članovi SANU i pripadnici svih većih političkih partija u Srbiji, što je sasvim legalno i očekivano. Sa druge strane ti ljudi ne deluju u SANU prema svojim političkim uverenjima. U SANU se ne ulazi da bi neko bio u društvu istomišljenika i po političkim zaslugama već na nosnovu načnog ili umetničkog rada" kazao je Maksimović.

Za njega nema dileme da se Bećkovićev predlog o izjašnjavanju članova SANU morao naći u nekom dopisu Izvršnom odboru SANU.

"Bećković je taj predlog mogao da iznese na sednici nekog tela SANU. Ne priliči da za takve predloge članovi SANU saznaju iz štampe. Ne sviđa mi se ideja da neko u sopstvenoj kući ne može da porazgovara sa kolegama šta nam valja činiti" kazao je Maksimović.

Prema njegovim rečima postoji stalno ponavljanje u javnosti da je jedan naučni skup o Kosovu i Metohiji zabranjen, i da je jedna izložba o Jasenovcu takođe zabranjena.

"SANU je pružila dokaze da to nije tačno, ali se to stalno ponavlja u javnosti" kazao je Maksimović.

Na konstataciju da r je u javnosti bilo bilo kritika kako ova institucija koja ima najbrojnije odeljenje medicinskih nauka nije izašla ni sa jednim konretnom analizom oko širenja i suzbijanja pandemije virusa covid 19 Maksimović napominje da SANU nije izvršna institucija koja može da se bavi bilo kojom zdravstvenom krizom.

"U SANU nema instituta i laboratorija koji bi predstavljali osnovu za naučno delovanje. Epidemiolozi i infektolozi koji su ujedno i članovi SANU se bave pandemijom u drugim institucijama. Sa druge strane tri člana SANU učestvuju u evropskim projektima vezanim za suzbijanje pandemije virusa covid 19. Niko nijednog momenta nije pozvao predstavnika SANU da učestvuje u radu Kriznog štaba za suzbijanje pandemije u Srbiji" objašnjava svoje viđenje Maksimović.

Povlačenje kandidature reditelja Emira Kusturice za članstvo u SANU, Maksimović objašnjava konstatacijom da su izbori za nove članove SANU jako stresna situacija za ovu instituciju.

" Nema sumnje da je SANU vrlo ugledna institucija, ali je po članstvu izuzetno stara i mala. Na sto hiljada stanovnika u Srbiji, SANU ima 1,8 članova. Crnogrci imaju 7 a sve ostale države na prostoru nekadašnje Jugoslavije i njihove Akademije su negde između" kazao je Maksimović.

Kako kaže u poslednjih 30 godina u izborima članstva SANU je prevagnulo biranje kandidata iz egzatnih disciplina i da je došlo je dotle da je ravnoteža ozbiljno poremećena, zbog čega se u dva izborna ciklusa preduzimaju statutarne mere da se to ispravi.

"Jednostavno ne možemo dozvoliti da u našoj akademiji jedno odeljenje čini polovinu od ukupnog članstva, a da svi ostali budu potisnuti" kazao je Maksimović, ne precizirajući da je reč o odeljenju medicinskih nauka i odeljenju za fiziku,matematiku i geo-nauke koje imaju po 24 člana.

On navodi da u svetu po Akademijama sede ili naučnici ili umetnici, a u SANU zajedno, što dovodi do do problema jer na relativno mali broj mesta konkuriše veliki broj ljudi.

Kako kaže izborni proces u SANU jeste komlikovan ali on istovremeno omogućava da se izbegnu uticaji sa strane i protežiranje kandidata čiji je značaj vezan za političko delovanje.

Odeljenja SANU raspravljaju o kandidatima tri meseca, a kandidati postaju tek u aprilu, a tek kada odeljenja SANU izglasaju kandidate onda Skupština SANU odlučuje o njihovom članstvu u j Akademiji, kazao je Maksimović i dodao da se u javnosti barata imenima kandidata koji zapravo to zvanično nisu.

Povezane vesti